._.

Jan. 21st, 2013 02:23 pm
suzimi: (not my division)
[personal profile] suzimi
My collegaue is joking that the highlight of our day is dinner...

And I suddenly thought that I don't want this. I don't want to live a life where the highlight of my days is dinner. :| That's awful.

Date: 2013-01-21 06:49 pm (UTC)
From: [identity profile] valkyriesailor.livejournal.com
Nem is tudom. Szerintem nincs minden napnak fénypontja. Nem lenne túl fényes a nap. Örülhetsz egy ebédnek, amiért valami drágábbat engedélyezel magadnak, de csak azért, mert nem munka... nem hiszem, hogy ténylegesen így gondolkodnál.
És éppen mert nem minden nap történik valami óriási, tudod aztán érdekelni, ha megélsz valami extrát. ^^
Tudod, ahogy mondani szoktam, az élet egy kaland! Nézd így, és a világ is érdekesebb lesz.

Profile

suzimi: (Default)
Suz

Style Credit

Powered by Dreamwidth Studios